Presentatie Nieuwe website tijdens ledenvergadering

presenteren niuwe website

Zelhems Mannenkoor.

Voorzitter Bennie Wassink, kon tijdens de ledenvergadering van het Chr. Mannenkoor Zelhem op donderdag 1 februari vele leden welkom heten. Eerst werd terug geblikt op het afgelopen jaar met een uitgebreid jaarverslag van de secretaris en een mooi financieel overzicht van de penningmeester. Ondanks de steeds stijgende kosten is er toch nog een klein batig saldo, mede door toename van sponsoren.  Ook kon het koor in 2023 vijf nieuwe leden welkom heten. Heel erg fijn. Tijdens de bestuursverkiezing was Gerrit Jansen na 8 jaar aftredend en werd hij bedankt voor het vele werk in de afgelopen jaren die hij voor het koor heeft verricht, ondersteund met een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Ook werd er vooruit gekeken naar de vele activiteiten voor het komende jaar

Want 2024 is een bijzonder jaar. Het koor heeft dan 75 jaar bestaan en hier zal veel aandacht aan worden besteed, met o.a. een jubileumconcert op 25 mei 2024 in de Catharinakerk in Doetinchem, met diverse medewerking. Een reisje voor de leden met partners, een gezellige middag voor leden, partners en genodigden. Ook diverse andere activiteiten, zoals de eieractie, de geraniummarkt en nog de diverse optredens met o.a. de Jaarlijkse Kerstsamenzang op zondag 15 december. Dus een uitgebreid programma voor 2024. Ook de website is aangepast en vernieuwd. De huidige website voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen, en moest ook aangepast worden. Gerrie Evers heeft op zich genomen om een nieuwe website voor het koor te maken. En dat is dan ook naar volle tevredenheid gelukt.

Na afloop van de vergadering werd de geheel vernieuwde website gepresenteerd door Gerrie Evers. Met tekst en uitleg door middel van een beamer om zo de leden inzicht te geven in de nieuwe website en om zo ook informatie te halen uit de ledenpagina van het koor. Dit is een speciale pagina voor koorleden. Hij heeft hier heel veel tijd, zorg en aandacht aanbesteed. Hiermee kan het koor weer jaren vooruit.

Vanaf 1 februari is dan deze nieuwe mooie website te bezoeken via www.mannenkoorzelhem.nl. Ook is er een nieuw facebookpagina geopend speciaal voor het Mannenkoor. Via facebook Chr.Mannenkoor Zelhem. We hopen dat u ons zult blijven volgen op onze nieuwe website en facebook pagina, en dat wij u in ons jubileumjaar meerdere keren mogen begroeten.

Gerrit Jansen na 8 jaar aftredend als bestuurslid, hij werd  bedankt voor het vele werk in de afgelopen jaren die hij voor het koor heeft verricht, ondersteund met een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Foto Gerrit Wesselink

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.