Over Ons

Home / Over Ons

Onze historie

Geschiedenis Koor

Al geruime tijd voor de officiële start werd door verschillende mannen, waaronder W. Smeenk, B. Radstake, P. Schuhmacher, Tj.P.de Vries en G. W. Radstake het plan geopperd om in Zelhem een mannenkoor op te richten.

De eerste bijeenkomst om tot oprichting van het Christelijk Mannenkoor Zelhem te komen en waarbij een zevental personen aanwezig was, vond plaats ten huize van de heer Scheffer, musicus en organist van de Hervormde Kerk te Zelhem. Dit was op 12 maart 1949.

Op 19 maart 1949 vond in het gebouw voor Chr. belangen aan de Hummeloseweg de eerste officiële vergadering plaats, waarbij zestien personen aanwezig waren. In de vergadering werd een bestuur gekozen en de heer Scheffer werd als dirigent benoemd.

De eerste repetitie vond plaats op 2 april 1949, waarbij begonnen kon worden met het instuderen van een aantal liederen.

Vanaf die tijd tot ongeveer 1969 heeft het koor haar wekelijkse repetities en de jaarlijkse uitvoeringen gehouden in het gebouw voor Chr. belangen. Het aantal leden bleef stijgen, en het koor groeide in de loop der jaren tot ongeveer veertig leden. Maar door de minder goede accommodatie van het gebouw en nog andere omstandigheden, o.a. opkomst van de televisie, liep het ledental terug tot ongeveer twintig.

 

In de jaren dat Henk dirigent van het koor was werd het “aan de weg timmeren” ook nog eens vorm gegeven in het uitbrengen van diverse cd’s. Een deel in samenwerking met andere koren en een deel van het mannenkoor alleen.

Helaas moest Henk om gezondheidsredenen zijn dirigentschap bij het koor beëindigen.

Hij werd in 2013 opgevolgd door Marc Buijs. Ook voor hem gold dat het Zelhems Mannenkoor zijn eerste mannenkoor was. Onder zijn leiding is er wederom hard gewerkt aan het muzikale niveau en de presentatie van het koor in de regio.

Vanaf 2016 staat het koor onder leiding van Susanna Veerman. Voor haar geldt zeker niet dat dit haar eerste mannenkoor is. Zij heeft, naast haar eigen muzikale carrière als organist en docent, ervaring met diverse mannenkoren in den lande.

We hopen onder haar leiding te kunnen blijven werken aan ons muzikale niveau en het presenteren als koor in en buiten de regio. En na verloop van tijd daarmee een vervolg te kunnen toevoegen aan deze “Geschiedenis van het koor”.