Samenstelling koor

Home / Samenstelling koor

Het Zelhems Mannenkoor bestaat uit 42 leden. Momenteel is de stemgroep verdeling als volgt;

1e tenoren     10
2e tenoren     10
1e bassen         9
2e bassen       13

Het koor treedt op in eigen concerten, maar kan ook gevraagd worden elders op te treden. Zo wordt o.a. meegewerkt aan kerkdiensten en concerten van anderen verenigingen.  Soms wordt het koor gevraagd te zingen op een plek waar te weinig ruimte is voor het gehele koor. In een dergelijk geval kan een “gelegenheidskoor”  samengesteld worden met minder leden. Zo kunnen we gehoor geven aan de wens te luisteren naar onze fraaie mannenkoorzang en kan het Zelhems Mannenkoor toch op gepaste wijze vertegenwoordigd zijn.