Samenstelling koor


Samenstelling van het Zelhems Mannenkoor

Het Zelhems Mannenkoor bestaat uit 43 leden. Momenteel is de stemgroep verdeling als volgt;

1e tenoren     11

2e tenoren     11

1e bassen       11

2e bassen       10 

Het koor treed op in eigen concerten, maar kan ook gevraagd worden elders op te treden. Zo wordt o.a. meegewerkt aan kerkdiensten en concerten van anderen verenigingen.  Soms wordt het koor gevraagd te zingen op een plek waar te weinig ruimte  is voor het gehele koor. Waar voorheen een zg. kleinkoor binnen het grote koor deze mogelijkheid kon bieden wordt nu in een dergelijk geval een “gelegenheidskoor”  samengesteld met minder leden. Zo kunnen we toch gehoor geven aan de wens te luisteren naar onze fraaie mannenkoorzang  en kan het Zelhems Mannenkoor toch op gepaste wijze vertegenwoordigd  zijn.