Agenda

 

2022
06-01-’22 Nieuwjaars receptie i.v.m. corona uitgesteld datum volgt
20-01-‘22 Begin Zang repetitie De Brink aanvang 19.45 uur
10-02-’22 Huldiging jubilarissen “De Brink” 20.00uur
10-03-’22 Algemene ledenvergadering
07-5-2022 Bevrijdingsconcert Smedekinck
 27-5-’22 Eendaagse concertreis Elburg
07-07-’22 Laatste repetitie. zingen op de Zonnekamp
18-08-’22 Eerste repetitie na de vacantie
1-10-’22 najaars concert geplant  Remigiuskerk. Gld geen zekerheid
11-12-’22 Kerst concert De Betteld
25-12-’22 Medew. Kerkdienst Remigiuskerk HengeloGld 
  2023
11-03-’23 Voorjaarsconcert Interkerkelijk  Streekmannenkoor Schaffelaar Barneveld