Agenda

2022
06-01-’22 Nieuwjaars receptie i.v.m. corona uitgesteld datum volgt
20-01-‘22 Begin Zang repetitie De Brink aanvang 19.45 uur
17-02-’22 Algemene ledenvergadering “De Brink” 20.00uur
07-5-2022 Bevrijdingsconcert Smedekinck
 27-5-’22 Eendaagse concertreis Elburg