Agenda

 

2022
06-01-’22 Nieuwjaars receptie i.v.m. corona uitgesteld datum volgt
20-01-‘22 Begin Zang repetitie De Brink aanvang 19.45 uur
10-02-’22 Huldiging jubilarissen “De Brink” 20.00uur
10-03-’22 Algemene ledenvergadering
07-5-2022 Bevrijdingsconcert Smedekinck
 27-5-’22 Eendaagse concertreis Elburg
07-07-‘22 Laatste repetitie. zingen op de Zonnekamp
25-08-’22 Eerste repetitie na de vakantie
1-10-’22 Najaarsconcert geplant  Remigiuskerk. Gld
11-12-’22 Kerst samenzang Lambertie kerk
17-12-’22 Kerst concert De Betteld
25-12-’22 Medew. Kerkdienst Remigiuskerk Hengelo Gld 
  2023
11-03-’23 Voorjaarsconcert Interkerkelijk  Streekmannenkoor Schaffelaar Barneveld