Geslaagde jaarlijkse Barbecue

Zaterdag 2 september was de jaarlijkse barbecue van het Zelhems Mannenkoor. Onder mooie weersomstandigheden werd het een gezellige middag voor koorleden en partners.
De koorleden hebben de partners toegezongen met een aantal nummers uit de zangmap. En ook werd er een potpourri van bekende liederen samen gezongen. De goed verzorgde barbecue smaakte weer heerlijk. Al degene die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze middag heel hartelijk bedankt.