Jaarvergadering met Bestuurswisseling.

Een goede opkomst op de onlangs gehouden jaarvergadering van het mannenkoor .

Twee leden van het huidige bestuur waren aftredend en na een periode van acht jaar  niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankte de beide bestuursleden, Jan Zeevalkink en Eef Jansen voor hun  geweldige inzet voor het koor in de afgelopen jaren. En hoopte dat ze beiden nog een aantal jaren in goede gezondheid blijven zingen in het koor.  Twee koorleden zijn bereid gevonden om zich als bestuurslid beschikbaar te stellen te weten Herman Nijenhuis en Jan Rensink  Beide heren werden dan ook hartelijk welkom geheten  en de voorzitter wenste hun dan ook een fijne en succesvolle tijd toe in het bestuur.

                           

Jan Zeevalkink                 Eef Jansen                    Herman Nijenhuis              Jan Rensink