Bestuurswisselingen tijdens de Jaarvergadering.

Tijdens de jaarvergadering van het Zelhems Mannenkoor hebben de voorzitter Anton Koster en de penningmeester Henk Boenink  afscheid genomen van het bestuur. Zij waren alle twee statutair aftredend en niet meer herkiesbaar.  Met algemene stemmen werden Gerrit Wesselink  gekozen tot  voorzitter en Johan Hamer  als  penningmeester. Verder werd Johan Vissers benoemd als tweede secretaris en Cees Ruisch als koormeester. Er was een terugblik over het afgelopen jaar ,  het was  een druk maar succesvol jaar. Ook verschillende activiteiten voor het komende jaar  staan alweer ingepland.

 

De scheidende Voorzitter en Penningmeester  kregen als blijk van waardering een dinerbon en een mooie bos bloemen aangeboden.