75 jaar Vrijheid

In het kader 75 jaar bevrijding Zelhem vindt er op 5 mei a.s. een bevrijdingsfestival plaats bij museum Smedekinck. Met medewerking van het Zelhems Mannenkoor, Harmonie Prinses Juliana, Folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde, Chr.Koor Inspiration en Muziekvereniging Euterpe uit Halle wordt het een groots muzikaal spektakel. Ook kan men genieten van een optreden van de dialectband “Goed Volk”. De band waar Hans Westerveld, winnaar van De Gelderse Kleiroze in 2018 deel uit maakt. Het is een inloopconcert, men is dus vrij om tussen 16.00 -21.00 uur te komen wanneer men wil. Ook zal er vanaf 1 april t/m 5 mei een grote expositie worden georganiseerd over deze roerige periode in de voormalige gemeente Zelhem. Dit alles is te zien en te horen in en bij Museum Smedekinck Pluimersdijk 5 Zelhem