Jubilarissen Zelhems Mannenkoor

Tijdens de gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van het Chr. Mannenkoor Zelhem op donderdag 2 januari 2020 in Cultureel centrum de Brink in Zelhem, werden Yvonne Beeftink en Evert Hiddink gehuldigd voor 25 jaar verbondenheid met het Zelhems Mannenkoor.

Yvonne Beeftink is als vaste pianiste, repetitor en tweede dirigente al 25 jaar in dienst van het koor. In 1995 kwam zij op jonge leeftijd met Henk Peppelman mee naar Zelhem, de toenmalige dirigent. Om zo een centje bij te verdienen. Inmiddels nu al 25 jaar en is zij uitgegroeid tot een muzikale duizendpoot. Zij is ook verbonden aan ’s Heerenloo in Apeldoorn als muziektherapeut. Daarnaast is zij tevens pianiste van diverse anderen koren in de regio, Haar hele leven staat dus in het teken van de muziek. Namens de KCZB Oost was hierbij Mevr. Wijnholds aanwezig zij feliciteerde Yvonne en bood haar een bronzen beeldje in de vorm van een G-sleutel aan. Ook de voorzitter Anton Koster feliciteerde haar en gaf een terugblik van 25 jaar fijne samenwerking als pianiste van het Zelhems Mannenkoor. Namens het koor werd haar symbolisch een herinneringsbeeld aangeboden. Dit beeld was nog niet klaar en zal haar dus later als nog worden overhandigd.

Evert Hiddink heeft zich als een echte verenigingsman jarenlang ingezet voor het koor en ook diverse functies binnen het koor vervuld. Mevr. Wijnholds feliciteerde Evert namens de zangers bond met dit jubileum. Zij bood hem namens de bond een gouden roos en een certificaat aan als herinnering aan dit jubileum. Ook de voorzitter van het koor Anton Koster gaf een terugblik over de jubilaris in deze 25 jaar en feliciteerde en bedankte Evert voor zijn betrokkenheid en inzet, en hoopte dat hij nog menig jaar lid kan zijn van het koor. En overhandigde hem een pen met inscriptie.

Voor beide jubilarissen was er een mooie bos bloemen.

De avond werd verder ingevuld met aan het begin van de avond een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. De voorzitter gaf een korte terugblik van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Verder werd er meegewerkt aan deze gezellige avond door het duo “ Een en Ander” Een leuke muzikale cabaretvoorstelling met sketches, gedichtjes verhalen en liedjes.

Tot slot van deze gezellige avond zong het mannenkoor nog een aantal liederen o.l.v. Yvonne Beeftink.