Met het Zelhems Mannenkoor op weg naar Kerst

  Op zondagmiddag 22 december 2019, is er weer  de traditionele                      Kerstsamenzang  in de Lambertikerk te Zelhem. Aanvang 14.00 uur.

Deze Kerstsamenzang wordt al jarenlang  georganiseerd door het  Zelhems Mannenkoor. Hier bent u van harte welkom.  U kunt genieten van  mannenkoorzang  met bekende en ook minder bekende kerstliederen. Het geheel zal worden afgewisseld met  samenzang van bekende kerstliederen, onder orgelbegeleiding van Marijke Koster. De piano begeleiding van het koor zal weer worden verzorgd door  Yvonne Beeftink.

Medewerking zal worden verleend door het Kinderkoor  Sing a Song  uit Ruurlo, onder leiding van Karin Hukker.  De algehele leiding is in handen van dirigent Susanna Veerman.    Het beloofd weer een sfeervolle middag te worden.De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang gelegenheid voor een vrije gift ter  bestrijding  van de kosten.

  

 

 

SSing a Song is een kinderkoor voor kinderen van de basisschool vanaf groep 4.
Ze zijn een leuk, gezellig en enthousiast koor, ze zingen natuurlijk veel in koorverband,één -of meerstemmig en solo. Ze verlenen onder andere  medewerking aan vieringen in de kerk.

Daarnaast zingen ze ook andere liedjes bijvoorbeeld van kinderen voor kinderen of uit musicals en geven ze optredens op verzoek.  Tijdens onze Kerstsamenzang zijn ze te horen  met het zingen van Kerstliedjes.

Op 25 december 1e Kerstdag zal het Zelhems Mannenkoor meewerken aan de kerkdienst in de Remigiuskerk te Hengelo (G).  Aanvang 10.00 uur.