Henk Heideman 50 jaar lid van het Zelhems Mannenkoor

Henk Heideman 50 jaar lid van het Zelhems Mannenkoor

Tijdens de gezellige en  druk bezochte  Nieuwjaarsbijeenkomst van het Chr. Mannenkoor Zelhem op donderdag 3 januari 2019 in Cultureel centrum de Brink in Zelhem, werd Henk Heideman gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van het Zelhems Mannenkoor. Henk  is op 22 jarige leeftijd  in 1969 lid geworden van het koor. Als een echt verenigingsman heeft hij zich jarenlang  ingezet voor het koor en ook diverse functies binnen het koor vervuld. Namens de KCZB Oost was hierbij Mevr. Wijnholds aanwezig, zij feliciteerde Henk namens de zangers bond met dit jubileum. Dit zal in de toekomst wel niet zoveel meer voorkomen dat iemand 50 jaar lid is van een zangkoor. Zij bood hem namens de bond een mooi bronzen beeldje met certificaat aan  als herinnering aan dit jubileum. Ook de voorzitter van het koor Anton Koster  gaf een terugblik over de jubilaris in deze 50 jaar en feliciteerde en bedankte Henk en zijn vrouw Gerda voor 50 jaar betrokkenheid en  inzet, en hoopte dat hij nog menig jaar lid kan zijn van het koor. Een mooie bos bloemen werd hierbij overhandigd. Ook de kinderen van de jubilaris waren hierbij aanwezig.

De avond werd verder ingevuld met aan het begin van de avond een toast op het nieuwe jaar uit te brengen.  De voorzitter gaf een korte terugblik van het afgelopen jaar en de plannen voor zo ver bekend voor het nieuwe jaar met o.a. de concertreis naar Moskou.

Verder werd er meegewerkt aan deze gezellige avond door het zangduo Anja den Bakker en Yvonne Beeftink. Mooie luisterliedjes brachten zij ten gehore. Ook de aanwezige konden met enkele liedjes meezingen. De avond werd afgesloten met het zingen van een aantal liederen door het Mannenkoor o.l.v. Yvonne Beeftink, de pianiste van het koor. Op verzoek van de jubilaris werd o.a. het alom bekende Halleluja van Leonard Cohen gezongen. Geïnteresseerde mannen zijn  iedere donderdag welkom tussen 19.45-22.00 uur in CC De Brink in Zelhem.