Categoriearchief: “De meest recente berichten”

Bestuurswisselingen tijdens de Jaarvergadering.

Tijdens de jaarvergadering van het Zelhems Mannenkoor hebben de voorzitter Anton Koster en de penningmeester Henk Boenink  afscheid genomen van het bestuur. Zij waren alle twee statutair aftredend en niet meer herkiesbaar.  Met algemene stemmen werden Gerrit Wesselink  gekozen tot  voorzitter en Johan Hamer  als  penningmeester. Verder werd Johan Vissers benoemd als tweede secretaris en Cees Ruisch als koormeester. Er was een terugblik over het afgelopen jaar ,  het was  een druk maar succesvol jaar. Ook verschillende activiteiten voor het komende jaar  staan alweer ingepland.

 

De scheidende Voorzitter en Penningmeester  kregen als blijk van waardering een dinerbon en een mooie bos bloemen aangeboden.

 

 

Zingen Zonnekamp en uitreiken cadeau Yvonne

Mannenkoor zang voor de  bewoners van de Zonnekamp en omgeving.

Op donderdagavond 13 februari konden de bewoners van de Zonnekamp en omgeving  na een lange tijd weer genieten van de zang van het Zelhems Mannenkoor. In overleg met Prowonen kon er gezongen worden in de hal van de Magnoliahof. Deze ruimte is zeer geschikt voor zang.  Het was een succesvol optreden en ook de potporie van oud hollandse liedjes viel erg in de smaak. Er werd dan ook goed meegezongen door de vele aanwezigen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar maar dan op een ander tijdstip in het jaar in verband met de temperatuur.

 .

 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd Yvonne Beeftink gehuldigd voor 25 jaar verbondenheid met het Zelhems Mannenkoor als pianiste en repetitor. Het cadeau wat hierbij hoorde was toen nog niet klaar en zou later als nog worden overhandigd. Dit gebeurde dan ook afgelopen donderdagavond tijdens de repetitie van het koor. De voorzitter overhandigde Yvonne dan ook, als herinnering een glazen kunstwerk in de vorm van een vleugel met krukje. Dit viel bijzonder in de smaak en krijgt een speciaal plekje in haar woning.

 

75 jaar Vrijheid

In het kader 75 jaar bevrijding Zelhem vindt er op 5 mei a.s. een bevrijdingsfestival plaats bij museum Smedekinck. Met medewerking van het Zelhems Mannenkoor, Harmonie Prinses Juliana, Folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde, Chr.Koor Inspiration en Muziekvereniging Euterpe uit Halle wordt het een groots muzikaal spektakel. Ook kan men genieten van een optreden van de dialectband “Goed Volk”. De band waar Hans Westerveld, winnaar van De Gelderse Kleiroze in 2018 deel uit maakt. Het is een inloopconcert, men is dus vrij om tussen 16.00 -21.00 uur te komen wanneer men wil. Ook zal er vanaf 1 april t/m 5 mei een grote expositie worden georganiseerd over deze roerige periode in de voormalige gemeente Zelhem. Dit alles is te zien en te horen in en bij Museum Smedekinck Pluimersdijk 5 Zelhem

Jubilarissen Zelhems Mannenkoor

Tijdens de gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van het Chr. Mannenkoor Zelhem op donderdag 2 januari 2020 in Cultureel centrum de Brink in Zelhem, werden Yvonne Beeftink en Evert Hiddink gehuldigd voor 25 jaar verbondenheid met het Zelhems Mannenkoor.

Yvonne Beeftink is als vaste pianiste, repetitor en tweede dirigente al 25 jaar in dienst van het koor. In 1995 kwam zij op jonge leeftijd met Henk Peppelman mee naar Zelhem, de toenmalige dirigent. Om zo een centje bij te verdienen. Inmiddels nu al 25 jaar en is zij uitgegroeid tot een muzikale duizendpoot. Zij is ook verbonden aan ’s Heerenloo in Apeldoorn als muziektherapeut. Daarnaast is zij tevens pianiste van diverse anderen koren in de regio, Haar hele leven staat dus in het teken van de muziek. Namens de KCZB Oost was hierbij Mevr. Wijnholds aanwezig zij feliciteerde Yvonne en bood haar een bronzen beeldje in de vorm van een G-sleutel aan. Ook de voorzitter Anton Koster feliciteerde haar en gaf een terugblik van 25 jaar fijne samenwerking als pianiste van het Zelhems Mannenkoor. Namens het koor werd haar symbolisch een herinneringsbeeld aangeboden. Dit beeld was nog niet klaar en zal haar dus later als nog worden overhandigd.

Evert Hiddink heeft zich als een echte verenigingsman jarenlang ingezet voor het koor en ook diverse functies binnen het koor vervuld. Mevr. Wijnholds feliciteerde Evert namens de zangers bond met dit jubileum. Zij bood hem namens de bond een gouden roos en een certificaat aan als herinnering aan dit jubileum. Ook de voorzitter van het koor Anton Koster gaf een terugblik over de jubilaris in deze 25 jaar en feliciteerde en bedankte Evert voor zijn betrokkenheid en inzet, en hoopte dat hij nog menig jaar lid kan zijn van het koor. En overhandigde hem een pen met inscriptie.

Voor beide jubilarissen was er een mooie bos bloemen.

De avond werd verder ingevuld met aan het begin van de avond een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. De voorzitter gaf een korte terugblik van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Verder werd er meegewerkt aan deze gezellige avond door het duo “ Een en Ander” Een leuke muzikale cabaretvoorstelling met sketches, gedichtjes verhalen en liedjes.

Tot slot van deze gezellige avond zong het mannenkoor nog een aantal liederen o.l.v. Yvonne Beeftink.

Zelhems Mannenkoor te gast in Moskou

Gisteren zijn wij voldaan teruggekomen uit Moskou! Wij hebben een prachtige koorreis mogen organiseren voor 96 personen, waarvan 55 koorleden en partners. We hadden prachtig weer tussen 23 en 28 graden! Iedereen hartelijk dank voor de twee prachtige concerten in de Kathedraal en Gnesin Muziekschool, voor alle hulp van iedereen, medeorganisatie achter de schermen, groepsleiders, goed humeur en geduld! Ook onze diepe buiging en dank voor de ouders en kinderen in Moskou die de hele week met ons mee op pad waren en onvoorwaardelijk meehielpen. Het was een ware belevenis!

Susanna 

Zelhems Mannenkoor te gast in Moskou,

Van donderdag 30 mei t/m donderdag 6 juni waren de mannen van het Zelhems mannenkoor o.l.v Susanna Veerman te gast in Moskou, samen met partners. Het koor was uitgebreid met gastzangers van het  mannenkoor uit Vlaardingen en Aalten. Dit zijn ook leden van koren o.l.v. Susanna eveneens samen met partners.  In totaal 96 personen waarvan 55 zangers. Vanuit Dusseldorf ging de vlucht rechtstreeks naar Moskou.

Het hele gezelschap werd ondergebracht in hotel Azimut Olympic in Moskou.

De verplaatsing in Moskou werd gedaan met de metro. Er werd een bezoek gebracht aan de oudste winkel van Moskou, “Detski Mir” en tevens een mooie stadswandeling gemaakt langs mooie diverse regeringsgebouwen. Ook is er een kijkje genomen bij de muziekschool waar Susanna Veerman heeft gestudeerd.

’s Avonds was er de generale repetitie in de R.K. Kathedraal voor het concert van  zaterdagavond .

Zaterdagmorgen  was men vrij, ’s middags al vroeg dineren en daarna naar de R.K. Kathedraal voor de voorbereiding van het Concert.

Het concert was een geweldig succes m.m.v. de Russische sopraan Katerina Kondrashova

De mannen hebben fantastisch gezongen en de vele toehoorders hebben erg genoten van de zang en orgelspel. Het orgel en de piano  werd bespeeld door Wim Does, de algehele leiding was in handen van Susanna Veerman.

Zondag werd er een bezoek gebracht aan de diverse bijzondere metrostations. Een geweldig unieke ervaring. Het hele metrostelsel is daar een echt museum met allerlei muurschilderingen, mozaïeken  en bronzen beelden.

Daarna werd er een bezoek gebracht aan het Nieuwe Kremlin. Dit is tien jaar geleden gebouwd. Erg mooi, tevens was er een grote markt met souvenirs en tweede handsspullen.

Kinderen en ouders van het Russisch kinderkoor konden hier dan ook hun gastgezin uit Nederland van vorig jaar meenemen voor een eigen programma.

De rest van de groep ging naar de 89 verdiepingen tellende panoramaflat met een prachtig uitzicht over de stad.

Maandagmorgen vrij. Weer vroeg dineren en daarna generale repetitie en vervolgens het concert met het kinderkoor “Samenklank” in de muziekschool Gnesin. Dit was ook een erg mooi concert. M.m.v.de kinderen van de muziekschool met  viool, piano en twee solisten. Ter afsluiting  werd er gezamenlijk gezongen door het Kinderkoor en het Mannenkoor. Evenals vorig jaar in Zelhem. De piano werd bespeeld door Yvonne Beeftink. Dit alles ook o.l.v. Susanna Veerman. In één woord  geweldig.

Tot slot van deze avond werd een receptie aangeboden door de leden en ouders van het kinderkoor.

Dinsdag volgde een bezoek aan het Rode Plein en het Kremlin, erg indrukwekkend. Ook eventueel een bezoek aan het Mausoleum van Lenin. Een prachtig park was hierbij. Hier kon men op eigen gelegenheid  rondwandelen.

Woensdagmorgen was er een stadstoer  o.l.v. twee Nederlands sprekende gidsen. Tevens werd er  een bezoek aan de Christus Verlosser Kathedraal gebracht met zijn prachtige muurschilderingen. Ook de begraafplaats van Russische prominenten is bezocht.

Woensdagmiddag als afsluiting van een heel mooie week  Moskou, was er een boottrip op de Moskou rivier. Het afscheidsdiner was ook op de boot.

Donderdagmorgen was het afscheid hartverwarmend van de vele mensen in Moskou die zich deze week  geweldig ingezet hebben om de deelnemers zoveel mogelijk van Moskou te laten zien en die hen op een voortreffelijke manier begeleid hebben. De dank hiervoor is heel erg groot. Evenals voor de geweldige organisatie van Susanna Veerman en Wim Does die deze reis op een voortreffelijke manier hebben georganiseerd.

Met mooie herinneringen en vele foto’s, moe maar zeer voldaan  weer geland in Dusseldorf. In twee touringcars keerden de reizigers weer huiswaarts.

   Het Mannenkoor in Moskou

                                                                                                     voor de R.K. Kathedraal waar men

                                                                                               voortreffelijk heeft  gezongen

 

In de Muziekschool

Kinderkoor ” Samenklank”en Mannenkoor ’t is echt Uniek.

Verbonden door zang en muziek

De hele groep voor Het nieuwe Kremlin

Het Kremlin. Mooi van buiten en van binnen.

 

Bedankt allemaal voor de organisatie en de fijne saamhorigheid  in de groep.

Ledenwerfactie

“Kippenvelmomenten”.

Met deze slogan voert het Zelhems Mannenkoor een ledenwerfactie die het hele seizoen 2018-2019 zal duren. Met de slogan geven leden en dirigent aan dat we ernaar streven om met onze gezamenlijke stemmen iets te bereiken waar je even kippenvel van krijgt.
Als groep ervoor gaan om muziek te laten stralen is een fantastische ervaring.
Kippenvel

Het koor wil met de actie proberen om mannen die er wel eens over gedacht hebben om bij een koor te gaan zingen over de drempel te krijgen.
Mensen die graag zingen leren op de repetities gemakkelijk hoe de dirigent een stuk gezongen wil hebben. Goed kijken en goed luisteren is dan ook belangrijker dan noten kunnen lezen.

Iedereen die het koor wil horen zingen en repeteren is van harte welkom op de repetitieavond, elke donderdag vanaf 19.30 uur in het Cultureel Centrum “de Brink” aan het Stationsplein in Zelhem. (ingang parkeerplaats achterzijde). Daar repeteren ruim 60 enthousiaste mannen onder leiding van onze nieuwe dirigent Susanna Veerman en pianiste Yvonne Beeftink om te proberen het beste uit het koor naar boven te halen.

Kom gerust kijken en de sfeer proeven, je hoeft niet meteen mee te repeteren.Dat mag wel! Doe vervolgens een paar maanden mee en beslis dan pas of je lid wilt worden.

Ook al ben je niet in de wieg gelegd om een beroemd solist te worden, in het koor kun je leren een goede koorzanger te worden. Het noten lezen en de juiste ademhaling en zangtechniek krijg je in het koor geleerd. En wie weet, misschien ben jij dan toch de nieuwe Pavarotti…..?
Is je interesse gewekt? Heb je ook zin om mee te zingen ? Iedereen is welkom op de repetitieavond , elke donderdag  om 19.30 uur in Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 8 -12, 7021 CN in Zelhem. Rond 21.00 uur is de pauze, dan kun je ook binnenlopen.