Alle berichten van Bertus Menkveld

Geslaagd Concert voor de Vrijheid

Onder zeer grote belangstelling werd Op zaterdagmiddag 7 mei 2022 bij museum Smedekinck het ‘Concert voor de vrijheid’ gegeven. Medewerking werd verleend door het Zelhems Mannenkoor, harmonie Prinses Juliana, muziekvereniging Euterpe, Folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde, koor Inspiration en streektaalband GoedVolk. Er stonden melkbussen klaar voor een vrijwillige gift die wordt gedoneerd aan Giro 555 tbv Oekraïne.
met als resultaat het geweldige bedrag van ruim € 950,00.

Bestuurswisseling Zelhems Mannenkoor

Tijdens de jaarvergadering van het Mannenkoor op 10 maart werd er afscheid genomen van drie bestuursleden. Willy Bloemendal, Chris Lubbers (secretaris) en Gerrit Wesselink (voorzitter). Namens het koor werden de scheidende bestuursleden een dinerbon aangeboden en een bos bloemen. Drie leden  hebben zich beschikbaar gesteld om de open plekken weer in te nemen. Bennie Wassink wordt dan nu de nieuwe voorzitter, Gerhard Regelink, en Roel van de Saag maken dan nu het bestuur weer compleet.

Chris Lubbers
Willy Bloemendal

 

Gerrit Wesselink

 

 

 

Jubilarissen Zelhems Mannenkoor.

Tijdens een speciale gezellige repetitieavond van het Zelhems Mannenkoor op donderdag 10 februari in De Brink in Zelhem werden 7 leden gehuldigd. Hiervoor waren ook de partners van de jubilarissen uitgenodigd.

Zittend van links naar rechts  Willem Harmsen, voor 40 jaar lidmaatschap. 25 jaar lidmaatschap  Wim Aalders,  Johan Hamer, staand van links naar rechts, Aard Bremer, Bennie Wassink, Gert Hiddink, Jan Waalderbos. Voor alle jubilarissen was er namens het koor een korte persoonlijke toespraak voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als Mannenkoor willen wij jullie bedanken voor alle jaren van medewerking en inzet binnen het koor. En ook gaat onze dank uit naar jullie partners. Het is fijn dat zij jullie de mogelijkheid hebben gegeven om op donderdagavond te gaan zingen in het koor. We hopen dan ook dat dit zo blijft. Het zou fijn zijn dat jullie nog heel veel jaren jullie zang en andere kwaliteiten met het Zelhems mannenkoor kunt en wilt delen. Zang als hobby, en een gestalte geven aan het verenigingsleven  binnen het Zelhems mannenkoor, is immers goed mogelijk. We wensen jullie daarvoor nog vele jaren in goede gezondheid toe. En we spreken meteen ook de wens en de hoop uit dat het nog steeds genieten blijft, samen met allen om jullie heen die jullie dierbaar zijn. En feliciteren jullie dan ook van harte met dit mooie jubileum. Namens de KCZB was de heer Gosseling aanwezig en overhandigde de 25 Jarige jubilarissen Het Sculptuur “Dank voor uw inzet”, aangeboden door de KCZB, met een oorkonde. Willem Harmsen kreeg voor zijn 40 jarig jubileum een zilveren reversspeld, met een oorkonde. Alle jubilarissen kregen van het koor een luxe pennen set met inscriptie en een boeket bloemen aangeboden.