Agenda

2018
Donderdag 4 Jan. Nieuwjaars bijeenkomst. inloop vanaf 19.30 uur .Aanvang 20.00uur
Zaterdag  27 Jan. Zingen in zorgcentrum de Bleijke Hengelo  (gld). Aanvang 14.30 
Donderdag 15 Feb. Jaar – Ledenvergadering  Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 30 Mrt .  Kleinkoor zingt  in Prot. Kerk  Etten. Aanvang 19.00uur
08 t/m 22 Mrt. Paaseierenactie.
7 april Duo Een en Ander Presentatie Achterhoeks volkslied door Zelhems Mannenkoor. Cult.centr. De Brink. Aanvang 20.00uur
Vrijdag 27 Apr. Oranjeconcert (Koningsdag) m.m.v Russisch Kinderkoor uit Moskou. Cult centr. De Brink Aanvang 19.30 uur.
4 mei Dienst dodenherdenking Lambertikerk  Aanvang 19.15 uur.
Zaterdag 12 mei Geraniummarkt.
25 t/m 27 Mei. Concert reis naar Joure in Friesland. Optredens in Vegelin State en in PKN kerk De Oerdracht.
Zondag 07 Okt.  Zingen  bijeenkomst “de Opdracht”   in cultureel centrum de Brink.     Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 20 Okt .  Regio meerkorenconcert St. Werenfriduskerk te Zieuwent  i.s.m. K.C.Z.B. Aanvang 19.30 uur. Voor deelnemende koren zie De meest recente berichten.
Zondag 11 Nov. Slingeland Ziekenhuis
Zondag 23 Dec. Kerstsamenzang Lambertikerk
          2019
Zaterdag 26 Okt.  70 j. Jub. Concert.